عنوان تاریخ اصلاح حجم فایل نوع فایل فایل ضمیمه
دستورالعمل تهیه گزارش نهایی طرحهای پژوهشی 1399-07-12 759.34 کیلوبایت application/pdf دانلود
آیین نامه تشویق فعالیتهای تحقیقاتی کارکنان 1399-07-12 650.45 کیلوبایت application/pdf دانلود
آیین نامه تشویق فعالیتهای تحقیقاتی کارکنان 1399-07-12 650.45 کیلوبایت application/pdf دانلود
آیین نامه حمایت از تحصیلات تکمیلی 1399-07-12 201.82 کیلوبایت application/pdf دانلود
فرآیند پرداخت حق الزحمه محقق 1399-07-12 74.07 کیلوبایت application/pdf دانلود
فرآیند جذب سرباز نخبه 1399-07-12 54.25 کیلوبایت application/pdf دانلود
دستورالعمل تهیه گزارش نهایی طرحهای پژوهشی-پایان نامه 1399-07-12 365.1 کیلوبایت application/pdf دانلود
شیوه نگارش گزارش طرح تحقیقاتی سربازان نخبه 1399-07-12 286.22 کیلوبایت application/pdf دانلود