بررسی روند اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرستان ارومیه

علیرضا رضوی با حضور در محل مخزن ذخیره آب توحید، ضمن بررسی عملیات اجرایی فاز اول طرح آبرسانی به زمین های توحید، بر تسریع در اجرا و آماده بهره برداری شدن آن تاکید کرد.
فاز اول پروژه آبرسانی به زمین های موسوم به توحید ارومیه، 225 هکتار از اراضی جنوب شرق ارومیه را که اخیرا به طرح تفصیلی شهر ارومیه اضافه شده اند، تحت پوشش قرار داده و شامل 6.4 کیلومتر خط انتقال، 48 کیلومتر شبکه توزیع، دو واحد مخزن ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی، دو واحد مخزن هوایی 100 متر مکعبی و دو واحد ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 122 لیتر در ثانیه است.
عملیات اجرایی این طرح مراحل پایانی خود را طی می کند و همزمان با هفته دولت بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.
طرح تقویت ایستگاه پمپاژ آب ریحان آباد، دیگر طرحی بود که مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آن بازدید کرد.
این طرح بعلت از کار افتادن ایستگاه قبلی به دلیل سپری شدن مدت زمان بهره برداری از آن، اجرا و با راه اندازی ایستگاه جدید، تولید آب در منطقه با 200 لیتر افزایش در ثانیه به 450 لیتر بر ثانیه خواخد رسید.
این طرح نیز در مراحل پایانی قرار داشته و با راه اندازی و بهره برداری از آن، ظرفیت تولید آب شرب در شهر ارومیه 10 درصد افزایش خواهد یافت.

تصاویر